comScore houdt zich aan strenge richtlijnen om de privacy van persoonlijke informatie van panelleden te waarborgen. Mensen die lid worden van het comScore panel geven comScore uitdrukkelijk toestemming om hun gedrag te volgen; deelnemers worden beschermd door belangrijke branchegerelateerde privacyregels die hun identiteit nadrukkelijk beschermen.

De regels die comScore hanteert, worden jaarlijks door Grant Thornton tegen het licht gehouden als onderdeel van een privacy-audit. Deze audits vinden plaats conform de WebTrust-criteria om te zorgen dat comScore volledige en juiste openheid van zaken geeft en zich daar ook bij neerlegt.

De monitoringsoftware van comScore is tevens gecertificeerd als een Trusted Download door TRUSTe, dat het Trusted Download-programma heeft ontwikkeld als certificatieprogramma voor te downloaden software. Dit programma laat zien dat de consument wordt geïnformeerd over keuzes, dat er geen heimelijke activiteiten worden ontplooid en dat de software op verantwoorde wijze wordt verspreid.

FPF The future of Privacy Forum TRUSTe Online Trust Alliance Data Privacy Day

Privacy Trust Seals

comScore encourages all individuals who consider joining our research panels to read through the wealth of information that is provided on the panel’s websites. One thing that you will notice as you look through panel websites, is that there are several seals typically posted along the bottom or right edge of the home page. Learn More